دسته‌بندی نشده

مبنا شناسی رسانه از اولویت های کاری مرحوم فرج نژاد بود

استاد حوزه و دانشگاه گفت: مرحوم فرج نژاد با شیوه و روش های علمی منحصر به فردی که داشت، مدیریت کارگروهی و علمی را تقدیم علوم انسانی کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه،حجت الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه، استاد حوزه علمیه قم در آیین بزرگداشت مرحوم محمدحسین فرج نژاد که عصر جمعه به صورت مجازی برگزار شد، اظهارکرد: جهاد در راه خدا یکی از توفیقاتی است که در هر جایگاه و شأنی که باشد نصیب هر کسی نمی گردد، جهاد گاهی جهاد نظامی در برابر دشمنان خداست، اما گاهی جهاد فرهنگی، علمی، فکری و اندیشه ای است که مرحوم فرج نژاد مصداق بارز جهاد فرهنگی و علمی بود و شبانه روز درگیر برنامه های علمی و تحقیقی خود بود.

معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی، ادامه داد:جهاد، یعنی تلاش شبانه روزی در راه خدا و هویت جان تفکر و اندیشه است، در راه جهاد سخن از جان آدمی است، فرق جان آدمی و نفس انسان در ثباتی است که در تفکر انسان نقش بسته است و این با هویت انسان آمیخته است. افرادی هستند که دچار تخیّل و یا حس هستند، برخی گرفتار شهوت و غضب. بیندیشید و تفکر کنید، حس و احساس در خدمت تفکر باشد یا در خدمت قوای نظری؟ علمی که در خدمت عمل باشد نتیجه اش چه خواهد بود؟

وی تصریح کرد: اگر آثار مرحوم فرج نژاد را ببینید خواهید دید که ایشان یک الگوی پژوهشی ارزشمندی را برای ما در علوم انسانی به یادگار گذاشت و همه طلاب و پژوهشگران باید این الگو را یاد بگیرند و بکار ببندند.معنا شناسی، مبناشناسی و کارکرد شناسی شگرد پژوهشی و تحقیقاتی وی بود.

حجت الاسلام و المسلمین خسروپناه تأکید کرد: برخی فقط فیلسوف هستند، برخی اقتصاددان، برخی جغرافی دان و همه همّ و غم شان کسب دانش است غافل از اینکه این دانش ها برای حل مسائل، مشکلات و معضلات ارائه شده اند. اما مرحوم فرج نژاد علم و دانش را فقط برای حل مسائل و معضلات کسب می کرد و بکار می بست، نکته ای که خیلی از اهل علم از آن غافلند.

استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: مهمترین مسأله ای که برای وی قابل توجه و بسیار جدی روی آن کار می کرد، موضوع «رسانه» بود و از حوزه های متعدد رسانه به بخش انیمیشن و سینما توجه دقیقی داشت و به دنبال ماهیت این موضوعات می گشت و معناشناسی هر خروجی این حوزه را مورد واکاوی قرار می داد.

وی بیان کرد: مبنا شناسی رسانه از اولویت های کاری وی بود و آن را بر مبنای دینی مورد بررسی قرار می داد که برپایه چه مبنایی شکل گرفته است و اثرش بر روی سبک زندگی ما و رفتار کودکان و نوجوانان ما چه خواهد بود.

حجت الاسلام خسروپناه با بیان اینکه پژوهشگران فرهنگی راه مرحوم فرج نژاد را ادامه دهند، افزود: این پژوهشگر دانشمند، انسانی خلیق، فهیم، ولایی و متواضعی بود که با زندگی زاهدانه اش، عمرش را وقف دفاع از فرهنگ اسلامی ساخت و خانواده و فرزندانش را در این راه قربانی کرد، لذا پژوهشگران فرهنگی راه این مجاهد علمی را ادامه دهند.

م و المسلمین عبدالحسین خسروپناه، استاد حوزه علمیه قم در آیین بزرگداشت مرحوم محمدحسین فرج نژاد که عصر جمعه به صورت مجازی برگزار شد، اظهارکرد: جهاد در راه خدا یکی از توفیقاتی است که در هر جایگاه و شأنی که باشد نصیب هر کسی نمی گردد، جهاد گاهی جهاد نظامی در برابر دشمنان خداست، اما گاهی جهاد فرهنگی، علمی، فکری و اندیشه ای است که مرحوم فرج نژاد مصداق بارز جهاد فرهنگی و علمی بود و شبانه روز درگیر برنامه های علمی و تحقیقی خود بود.

معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی، ادامه داد:جهاد، یعنی تلاش شبانه  روزی در راه خدا و هویت جان تفکر و اندیشه است، در راه جهاد سخن از جان آدمی است، فرق جان آدمی و نفس انسان در ثباتی است که در تفکر انسان نقش بسته است و این با هویت انسان آمیخته است. افرادی هستند که دچار تخیّل و یا حس هستند، برخی گرفتار شهوت و غضب. بیندیشید و تفکر کنید، حس و احساس در خدمت تفکر باشد یا در خدمت قوای نظری؟ علمی که در خدمت عمل باشد نتیجه اش چه خواهد بود؟

وی تصریح کرد: اگر آثار مرحوم فرج نژاد را ببینید خواهید دید که ایشان یک الگوی پژوهشی ارزشمندی را برای ما در علوم انسانی به یادگار گذاشت و همه طلاب و پژوهشگران باید این الگو را یاد بگیرند و بکار ببندند.معنا شناسی، مبناشناسی و کارکرد شناسی شگرد پژوهشی و تحقیقاتی وی بود.

حجت الاسلام و المسلمین خسروپناه تأکید کرد: برخی فقط فیلسوف هستند، برخی اقتصاددان، برخی جغرافی دان و همه همّ و غم شان کسب دانش است غافل از اینکه این دانش ها برای حل مسائل، مشکلات و معضلات ارائه شده اند. اما مرحوم فرج نژاد علم و دانش را فقط برای حل مسائل و معضلات کسب می کرد و بکار می بست، نکته ای که خیلی از اهل علم از آن غافلند.

استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: مهمترین مسأله ای که برای وی قابل توجه و بسیار جدی روی آن کار می کرد، موضوع «رسانه» بود و از حوزه های متعدد رسانه به بخش انیمیشن و سینما توجه دقیقی داشت و به دنبال ماهیت این موضوعات می گشت و معناشناسی هر خروجی این حوزه را مورد واکاوی قرار می داد.

وی بیان کرد: مبنا شناسی رسانه از اولویت های کاری وی بود و آن را بر مبنای دینی مورد بررسی قرار می داد که برپایه چه مبنایی شکل گرفته است و اثرش بر روی سبک زندگی ما و رفتار کودکان و نوجوانان ما چه خواهد بود.

حجت الاسلام خسروپناه با بیان اینکه پژوهشگران فرهنگی راه مرحوم فرج نژاد را ادامه دهند، افزود: این پژوهشگر دانشمند، انسانی خلیق، فهیم، ولایی و متواضعی بود که با زندگی زاهدانه اش، عمرش را وقف دفاع از فرهنگ اسلامی ساخت و خانواده و فرزندانش را در این راه قربانی کرد، لذا پژوهشگران فرهنگی راه این مجاهد علمی را ادامه دهند.

برای ارسال دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا