اخبار

پژوهش های کاربردی در عرصه های رسانه ای باید حمایت شوند

عضو هیئت مدیره انجمن سواد رسانه ای طلاب بر لزوم حمایت از پژوهش های کاربردی در عرصه های رسانه ای تأکید کرد.

حفیظه مهدیان در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری حوزه، با اشاره به این که کسانی که در حوزه های مرتبط با رسانه پژوهشگری می کنند، گاهی صرفاً به ارایه مباحث نظری و انتزاعی می پردازند، اظهار داشت: از سوی دیگر یکی از مشکلات ما در این عرصه این است که متأسفانه با وجود تلاش های صورت گرفته، هنوز بسیاری از مباحث نوین رسانه ای، بومی نشده و حال آن که لازم است ما با تکیه بر آموزه ها و مبانی اسلامی در این زمینه ورود جدی داشته باشیم.

وی افزود: ما باید فعالیت های پژوهشی را به سمت مباحث کاربردی و مورد نیاز جامعه سوق دهیم و البته این که از این دست پژوهش های کاربردی از سوی دستگاه های متولی، حمایت لازم به عمل آید.

مدرس و پژوهشگر سواد رسانه ای همچنین گفت: به عنوان مثال در رابطه با روش ها و تکنیک های اقناعی در فضای رسانه ای، باید از ظرفیت کارهای پژوهشی به خوبی بهره مند شد و این که ما فقط نگاهمان در این زمینه ها به خارج باشد، درست نیست.

وی خاطرنشان کرد: از آن جا که بسیاری از مباحث مطرح شده در عرصه رسانه ای، بین رشته ای محسوب می شود، بهره گیری از ظرفیت علوم و دانش های مرتبط در این باره بسیار ضروری است و این که از ایده ها و افکار نخبگان علوم انسانی به شکل حداکثری استفاده کرد.

مهدیان همچنین گفت: در کنار حمایت از پژوهش های کاربردی، نکته حائز اهمیت دیگر، لزوم مطالبه گری دانشگاهیان، حوزویان و به طور کلی پژوهشگران از نهادها و موسسات مربوطه است تا ان شاءالله هر چه بهتر و بیشتر، زمینه پژوهش در کشور ما فراهم شود.

مباحث نظری و انتزاعی می پردازند، اظهار داشت: از سوی دیگر یکی از مشکلات ما در این عرصه این است که متأسفانه با وجود تلاش های صورت گرفته، هنوز بسیاری از مباحث نوین رسانه ای، بومی نشده و حال آن که لازم است ما با تکیه بر آموزه ها و مبانی اسلامی در این زمینه ورود جدی داشته باشیم.

وی افزود: ما باید فعالیت های پژوهشی را به سمت مباحث کاربردی و مورد نیاز جامعه سوق دهیم و البته این که از این دست پژوهش های کاربردی از سوی دستگاه های متولی، حمایت لازم به عمل آید.

مدرس و پژوهشگر سواد رسانه ای همچنین گفت: به عنوان مثال در رابطه با روش ها و تکنیک های اقناعی در فضای رسانه ای، باید از ظرفیت کارهای پژوهشی به خوبی بهره مند شد و این که ما فقط نگاهمان در این زمینه ها به خارج باشد، درست نیست.

وی خاطرنشان کرد: از آن جا که بسیاری از مباحث مطرح شده در عرصه رسانه ای، بین رشته ای محسوب می شود، بهره گیری از ظرفیت علوم و دانش های مرتبط در این باره بسیار ضروری است و این که از ایده ها و افکار نخبگان علوم انسانی به شکل حداکثری استفاده کرد.

مهدیان همچنین گفت: در کنار حمایت از پژوهش های کاربردی، نکته حائز اهمیت دیگر، لزوم مطالبه گری دانشگاهیان، حوزویان و به طور کلی پژوهشگران از نهادها و موسسات مربوطه است تا ان شاءالله هر چه بهتر و بیشتر، زمینه پژوهش در کشور ما فراهم شود.

برای ارسال دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا