آموزش

تضعیف وجه مادرانگی در رسانه از عوامل زمینه ساز افزایش سقط جنین است

عضو هیئت مدیره انجمن مطالعات فضای مجازی حوزه علمیه قم تصریح کرد: تضعیف وجه مادرانگی در رسانه از جمله در فیلم ها و سریال ها، از عوامل زمینه ساز افزایش سقط جنین در کشور است.

دکتر حفیظه مهدیان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری حوزه، با اشاره به آمار نگران کننده افزایش سقط جنین در کشور اظهار داشت: البته این مساله را باید از زوایا و ابعاد مختلف مورد توجه قرار داد، چه آن که ریشه برخی از آن ها به مسایل اقتصادی و علت برخی دیگر به مشکلات خانوادگی یا عوامل دیگر باز می گردد.

وی افزود: با این حال آن چه به اعتقاد بنده از منظر رسانه ای باید مورد توجه قرار گیرد این است که چرا ما برخلاف دهه های شصت و هفتاد، در محصولات رسانه ای سال های اخیر از جمله در فیلم ها و وسریال ها، وجه مادرانگی و قداست بالای آن را به نوعی تضعیف کردیم.

این کارشناس و پژوهشگر رسانه ای همچنین گفت: طبعاً وقتی بُعد مادرانگی و آن قداست این جایگاه تضعیف شد، افراد راحت تر دست به سقط جنین می زنند و البته این گفته به معنای نادیده گرفتن عوامل متعدد اقتصادی، اجتماعی و … نیست اما از حیث رسانه ای باید ببینیم که در فیلم ها و سریال های سال های اخیر نسبت به بازنمایی نقش و جایگاه مادر در خانواده چگونه عمل کرده ایم که به اینجا رسیده ایم.

وی بیان داشت: با توجه به این که یکی از کارویژه های مهم رسانه، ناظر به برجسته سازی است و این که اساتید علم رسانه و ارتباطات تأکید می کنند که رسانه ها به دنبال این هستند که اولویت های ذهنی مردم را شکل دهند، لذا ما باید به اهمیت مساله رسانه و تأثیر آن در افکار عمومی و روی خانواده ها بیش از پیش توجه نشان دهیم.

مهدیان ادامه داد: جالب این که در سال های اخیر به بهانه حمایت از سگ های ولگرد در تهران کمپین های متعددی از سوی سلبریتی ها شکل می گیرد اما از آن سو وقتی آمار بالای سقط جنین منتشر می شود، کسی واکنشی نشان نمی دهد و حتی در تلویزیون و رسانه های جمعی نیز آن طور که باید و شاید این مساله مورد توجه و حساسیت قرار نمی گیرد.

وی خاطرنشان کرد: باید کاری کرد که بحث سقط جنین و به تبع آن کاهش جمعیت به مساله مهم مردم تبدیل شود و رسانه های جمعی به شیوه های جذاب، مخاطبان خود را نسبت به این موضوع حساس و پیگیر کنند.

عضو هیئت مدیره انجمن سواد رسانه ای طلاب افزود: چگونه است که عده ای در این کشور مثلاً برای حمایت از یک مجرم همچون نوید افکاری موج رسانه ای راه می اندازند اما نسبت به مساله بسیار مهمی چون بحث سقط جنین که از نگاه شرعی قتل نفس محسوب می شود، ککشان هم نمی گزد!؟

مار نگران کننده افزایش سقط جنین در کشور اظهار داشت: البته این مساله را باید از زوایا و ابعاد مختلف مورد توجه قرار داد، چه آن که ریشه برخی از آن ها به مسایل اقتصادی و علت برخی دیگر به مشکلات خانوادگی یا عوامل دیگر باز می گردد.

وی افزود: با این حال آن چه به اعتقاد بنده از منظر رسانه ای باید مورد توجه قرار گیرد این است که چرا ما برخلاف دهه های شصت و هفتاد، در محصولات رسانه ای سال های اخیر از جمله در فیلم ها و وسریال ها، وجه مادرانگی و قداست بالای آن را به نوعی تضعیف کردیم.

این کارشناس و پژوهشگر رسانه ای همچنین گفت: طبعاً وقتی بُعد مادرانگی و آن قداست این جایگاه تضعیف شد، افراد راحت تر دست به سقط جنین می زنند و البته این گفته به معنای نادیده گرفتن عوامل متعدد اقتصادی، اجتماعی و … نیست اما از حیث رسانه ای باید ببینیم که در فیلم ها و سریال های سال های اخیر نسبت به بازنمایی نقش و جایگاه مادر در خانواده چگونه عمل کرده ایم که به اینجا رسیده ایم.

وی بیان داشت: با توجه به این که یکی از کارویژه های مهم رسانه، ناظر به برجسته سازی است و این که اساتید علم رسانه و ارتباطات تأکید می کنند که رسانه ها به دنبال این هستند که اولویت های ذهنی مردم را شکل دهند، لذا ما باید به اهمیت مساله رسانه و تأثیر آن در افکار عمومی و روی خانواده ها بیش از پیش توجه نشان دهیم.

مهدیان ادامه داد: جالب این که در سال های اخیر به بهانه حمایت از سگ های ولگرد در تهران کمپین های متعددی از سوی سلبریتی ها شکل می گیرد اما از آن سو وقتی آمار بالای سقط جنین منتشر می شود، کسی واکنشی نشان نمی دهد و حتی در تلویزیون و رسانه های جمعی نیز آن طور که باید و شاید این مساله مورد توجه و حساسیت قرار نمی گیرد.

وی خاطرنشان کرد: باید کاری کرد که بحث سقط جنین و به تبع آن کاهش جمعیت به مساله مهم مردم تبدیل شود و رسانه های جمعی به شیوه های جذاب، مخاطبان خود را نسبت به این موضوع حساس و پیگیر کنند.

عضو هیئت مدیره انجمن سواد رسانه ای طلاب افزود: چگونه است که عده ای در این کشور مثلاً برای حمایت از یک مجرم همچون نوید افکاری موج رسانه ای راه می اندازند اما نسبت به مساله بسیار مهمی چون بحث سقط جنین که از نگاه شرعی قتل نفس محسوب می شود، ککشان هم نمی گزد!؟

برای ارسال دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا