اخبار

تفکر لیبرالی به دنبال تحول برپایه مبانی دینی و انقلابی نیست

عضو هیئت مدیره انجمن سواد رسانه ای طلاب تصریح کرد: تفکر لیبرالی به دنبال تحول برپایه مبانی دینی و انقلابی نیست.

حفیظه مهدیان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری حوزه، با اشاره به تأکید خاص مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت حفظ و تقویت روحیه تحول خواهی در جامعه به تأسی از راه و سیره نورانی حضرت امام(ره) اظهار داشت: این که امام امت مرتب تأکید می فرمودند که نگذارید انقلاب به دست نااهلان و لیبرال ها بیفتد، به این خاطر بود کسی که اندیشه و تفکر لیبرالی داشته باشد به دنبال تحول خواهی بر اساس مبانی دینی و انقلابی نیست.

وی افزود: کسی که سبک زندگی اش برپایه اندیشه و افکار اومانیستی و لیبرالیستی و سکولاریستی باشد، نمی تواند بر اساس آموزه های اسلامی و انقلابی، فردی تحول خواه باشد، چرا که برای او بیشتر منافع و لذات شخصی بر پایه سبک زندگی دنیایی و رویکرد مصرف گرایی اهمیت دارد.

محقق و مدرس سواد رسانه همچنین گفت: در نگاه دینی، ما توجه به دنیا و آخرت را با هم داریم و اصل هم بر این است که دنیا مزرعه آخرت است و اساس تحول خواهی ما نیز بر همین مبناست.

وی تأکید کرد: از آن سو کسی که سبک زندگی لیبرال دارد برایش چندان اهمیت ندارد که جهش و رونق تولید در داخل محقق شود و لذا برای چنین فردی خیلی مهم نیست که حالا جنس ایرانی فروش برود یا نه چرا که برای او مهم این است که بهترین جنس را داشته باشد و حال آن که اگر به فکر منافع ملی باشد جنس داخلی را ولو با کیفیت پایین تر می خرد و مصرف می کند، ولی می داند که این کار او به نفع مملکت و نسل های آینده کشورش است.

مهدیان با اشاره به اهمیت نقش رسانه های جمعی در جهت دهی به سبک زندگی افراد جامعه ابراز داشت: در حال حاضر متاسفانه در سریال های شبکه نمایش خانگی شاهد ترویج تجمل گرایی و ثروت اندوزی هستیم و حال آن که این نوع سبک زندگی متأثر از فرهنگ غربی است و با آموزه های دینی ما همخوانی ندارد.

وی افزود: ما اگر به دنبال تحول در سبک زندگی جامعه هستیم باید روی مقولات مربوط به رسانه و فرهنگی سرمایه گذاری جدی داشته و الگوهایی معرفی کنیم که بر اساس شاخصه ها و معیارهای سبک زندگی ایرانی و اسلامی باشد.

خاص مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت حفظ و تقویت روحیه تحول خواهی در جامعه به تأسی از راه و سیره نورانی حضرت امام(ره) اظهار داشت: این که امام امت مرتب تأکید می فرمودند که نگذارید انقلاب به دست نااهلان و لیبرال ها بیفتد، به این خاطر بود کسی که اندیشه و تفکر لیبرالی داشته باشد به دنبال تحول خواهی بر اساس مبانی دینی و انقلابی نیست.

وی افزود: کسی که سبک زندگی اش برپایه اندیشه و افکار اومانیستی و لیبرالیستی و سکولاریستی باشد، نمی تواند بر اساس آموزه های اسلامی و انقلابی، فردی تحول خواه باشد، چرا که برای او بیشتر منافع و لذات شخصی بر پایه سبک زندگی دنیایی و رویکرد مصرف گرایی اهمیت دارد.

محقق و مدرس سواد رسانه همچنین گفت: در نگاه دینی، ما توجه به دنیا و آخرت را با هم داریم و اصل هم بر این است که دنیا مزرعه آخرت است و اساس تحول خواهی ما نیز بر همین مبناست.

وی تأکید کرد: از آن سو کسی که سبک زندگی لیبرال دارد برایش چندان اهمیت ندارد که جهش و رونق تولید در داخل محقق شود و لذا برای چنین فردی خیلی مهم نیست که حالا جنس ایرانی فروش برود یا نه چرا که برای او مهم این است که بهترین جنس را داشته باشد و حال آن که اگر به فکر منافع ملی باشد جنس داخلی را ولو با کیفیت پایین تر می خرد و مصرف می کند، ولی می داند که این کار او به نفع مملکت و نسل های آینده کشورش است.

مهدیان با اشاره به اهمیت نقش رسانه های جمعی در جهت دهی به سبک زندگی افراد جامعه ابراز داشت: در حال حاضر متاسفانه در سریال های شبکه نمایش خانگی شاهد ترویج تجمل گرایی و ثروت اندوزی هستیم و حال آن که این نوع سبک زندگی متأثر از فرهنگ غربی است و با آموزه های دینی ما همخوانی ندارد.

وی افزود: ما اگر به دنبال تحول در سبک زندگی جامعه هستیم باید روی مقولات مربوط به رسانه و فرهنگی سرمایه گذاری جدی داشته و الگوهایی معرفی کنیم که بر اساس شاخصه ها و معیارهای سبک زندگی ایرانی و اسلامی باشد.

برای ارسال دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا