آموزش

رویکرد صدا و سیما و رسانه ها در قبال کرونا باید اقناعی باشد و نه صرفاً خبررسانی

امور فرهنگی را به دست مردم و دغدغه مندان انقلابی بسپاریم

عضو هیئت مدیره انجمن مطالعات فضای مجازی حوزه تصریح کرد: رویکرد صدا و سیما و رسانه های جمعی در قبال کرونا در حال حاضر عمدتاً خبر رسانی است و حال آن که بیش از هر چیز باید به دنبال اقناع مخاطب باشند.

دکتر رفیع الدین اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری حوزه، با اشاره به این که اقناع افکار عمومی به منظور جدیت بیش از پیش در امر مقابله با کرونا، جزو اصلی ترین مطالبات مقام معظم رهبری در برهه ی حساس کنونی است، اظهار داشت: مشکل جدی در این باره این است که متأسفانه راهبرد کلان و اساسی برای این قبیل موضوعات نداریم به طوری که هر کسی بر اساس ظن خود موضوع را پیش می برد و لذا فعالیت ها و رویکردها بیشتر سلیقه ای شده است.

وی با تأکید بر لزوم همسویی و هم افزایی در این باره افزود: اگر فعالیت و رویکرد صدا و سیما را در مساله کرونا از ابتدای شیوع این ویروس منحوس در کشورمان دنبال کنیم، به خوبی متوجه می شویم که عمدتاً تمرکز بر اطلاع رسانی بوده که مثلاً ماسک بزنید یا دست هایتان را مرتب شسته و ضدعفونی کنید و خبرگزاری ها و سایت های خبری نیز عمدتاً همین گونه بوده اند و حال آن که ما نیاز به کار جدی در زمینه اقناع افکار عمومی داریم و نه صرفاً اطلاع رسانی.

کارشناس و مدرس سواد رسانه ای همچنین با بیان این که بین خبررسانی و اقناع سازی تفاوت وجود دارد، گفت: ما بحثی داریم به اسم عملیات شناختی که ذهن مردم را در باره موضوعی تثبیت کنیم که این فرآیندی بلندمدت است و حتی با عملیات روانی که کوتاه مدت است نیز فرق دارد.

وی خاطرنشان کرد: در رسانه های جمعی آن چه مشاهده می کنیم، غالباً رویکرد خبری و اطلاع رسانی و نهایتاً عملیات روانی است و حال آن که ما در شرایط کنونی به شدت نیاز به اتخاذ رویکردهایی به منظور اقناع افکار عمومی داریم.

اسماعیلی همچنین با بیان این که مؤلفه های عملیات روانی و عملیات شناختی در تکنیک ها، هدف گذاری ها و به خصوص تولید پیام و محتوا متفاوت است، گفت: در بلندمدت هدف تأثیرگذاری مورد نظر بر ذهن مخاطب است و حال آن که سطوح اقناع در عملیات روانی کوتاه مدت و احساسی و زودگذر است و حال آن که در عملیات شناختی، رویکرد بیشتر استدلالی و تحلیلی است و لذا طولانی مدت هم می باشد.

وی ابراز داشت: نکته حائز اهمیت دیگر این که متاسفانه ما در بحث تولید محتوا ضعیف هستیم و حال آن که باید به گونه ای مفاهیم را به تولید محتوا تبدیل کنیم که که هم مردم بپسندند و هم این که در شناخت آن ها تأثیرگذار باشد؛ کاری که دشمن آن را خوب بلد است و این در حالی است که ما چه در فضای مجازی و چه رسانه های رسمی مثل صدا و سیما سناریوی لازم را برای این مهم در اختیار داریم و این مشکل جدی است.

وی افزود: از سویی در بحث آرایش رسانه ای باید همه رسانه های جمعی به اقتضای وظیفه ذاتی خود آرایش مناسب به خود را بگیرند و در رویکردی هماهنگ با یکدیگر به دنبال اقناع افکار عمومی باشند.

عضو هیئت مدیره انجمن مطالعات فضای مجازی حوزه علمیه قم با بیان این که دشمن در اهداف و راهبردهای خود از طریق تولید محتوای رسانه ای و نوع ارایه و عرضه آن ها به دنبال نااُمیدسازی مردم از آینده کشور و نظام است، گفت: مقام معظم رهبری در بیانات خویش بر لزوم حفظ و تقویت امید در بین مردم و نسل جدید تأکید دارند و این که بدانیم محوریت اصلی فعالیت های فرهنگی و رسانه ای دشمن ناظر به تردید افکنی در ذهن مخاطب است.

وی همچنین در خاتمه سخنان خود بیان داشت: واقعیت آن است که در بحث مقابله با شیوع کرونا بیشتر رسانه های کشور به دنبال خبررسانی هستند و شاید هم فکر می کردیم که ویروس کرونا یکی دو ماه بیشتر مهمان ما نیست و حال آن که دشمن از همین کرونا علیه نظام و انقلاب و فضای جامعه ما استفاده کرد و اینک به دنبال ضربه به اعتماد و امید مردم است.

دکتر رفیع الدین اسماعیلی در گفتگو با

عضو هیئت مدیره انجمن مطالعات فضای مجازی حوزه:
رویکرد صدا و سیما و رسانه ها در قبال کرونا باید اقناعی باشد و نه صرفاً خبررسانی
رفیع الدین اسماعیلی
عضو هیئت مدیره انجمن مطالعات فضای مجازی حوزه تصریح کرد: رویکرد صدا و سیما و رسانه های جمعی در قبال کرونا در حال حاضر عمدتاً خبر رسانی است و حال آن که بیش از هر چیز باید به دنبال اقناع مخاطب باشند.

دکتر رفیع الدین اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری حوزه، با اشاره به این که اقناع افکار عمومی به منظور جدیت بیش از پیش در امر مقابله با کرونا، جزو اصلی ترین مطالبات مقام معظم رهبری در برهه ی حساس کنونی است، اظهار داشت: مشکل جدی در این باره این است که متأسفانه راهبرد کلان و اساسی برای این قبیل موضوعات نداریم به طوری که هر کسی بر اساس ظن خود موضوع را پیش می برد و لذا فعالیت ها و رویکردها بیشتر سلیقه ای شده است.

وی با تأکید بر لزوم همسویی و هم افزایی در این باره افزود: اگر فعالیت و رویکرد صدا و سیما را در مساله کرونا از ابتدای شیوع این ویروس منحوس در کشورمان دنبال کنیم، به خوبی متوجه می شویم که عمدتاً تمرکز بر اطلاع رسانی بوده که مثلاً ماسک بزنید یا دست هایتان را مرتب شسته و ضدعفونی کنید و خبرگزاری ها و سایت های خبری نیز عمدتاً همین گونه بوده اند و حال آن که ما نیاز به کار جدی در زمینه اقناع افکار عمومی داریم و نه صرفاً اطلاع رسانی.

کارشناس و مدرس سواد رسانه ای همچنین با بیان این که بین خبررسانی و اقناع سازی تفاوت وجود دارد، گفت: ما بحثی داریم به اسم عملیات شناختی که ذهن مردم را در باره موضوعی تثبیت کنیم که این فرآیندی بلندمدت است و حتی با عملیات روانی که کوتاه مدت است نیز فرق دارد.

وی خاطرنشان کرد: در رسانه های جمعی آن چه مشاهده می کنیم، غالباً رویکرد خبری و اطلاع رسانی و نهایتاً عملیات روانی است و حال آن که ما در شرایط کنونی به شدت نیاز به اتخاذ رویکردهایی به منظور اقناع افکار عمومی داریم.

اسماعیلی همچنین با بیان این که مؤلفه های عملیات روانی و عملیات شناختی در تکنیک ها، هدف گذاری ها و به خصوص تولید پیام و محتوا متفاوت است، گفت: در بلندمدت هدف تأثیرگذاری مورد نظر بر ذهن مخاطب است و حال آن که سطوح اقناع در عملیات روانی کوتاه مدت و احساسی و زودگذر است و حال آن که در عملیات شناختی، رویکرد بیشتر استدلالی و تحلیلی است و لذا طولانی مدت هم می باشد.

وی ابراز داشت: نکته حائز اهمیت دیگر این که متاسفانه ما در بحث تولید محتوا ضعیف هستیم و حال آن که باید به گونه ای مفاهیم را به تولید محتوا تبدیل کنیم که که هم مردم بپسندند و هم این که در شناخت آن ها تأثیرگذار باشد؛ کاری که دشمن آن را خوب بلد است و این در حالی است که ما چه در فضای مجازی و چه رسانه های رسمی مثل صدا و سیما سناریوی لازم را برای این مهم در اختیار داریم و این مشکل جدی است.

وی افزود: از سویی در بحث آرایش رسانه ای باید همه رسانه های جمعی به اقتضای وظیفه ذاتی خود آرایش مناسب به خود را بگیرند و در رویکردی هماهنگ با یکدیگر به دنبال اقناع افکار عمومی باشند.

عضو هیئت مدیره انجمن مطالعات فضای مجازی حوزه علمیه قم با بیان این که دشمن در اهداف و راهبردهای خود از طریق تولید محتوای رسانه ای و نوع ارایه و عرضه آن ها به دنبال نااُمیدسازی مردم از آینده کشور و نظام است، گفت: مقام معظم رهبری در بیانات خویش بر لزوم حفظ و تقویت امید در بین مردم و نسل جدید تأکید دارند و این که بدانیم محوریت اصلی فعالیت های فرهنگی و رسانه ای دشمن ناظر به تردید افکنی در ذهن مخاطب است.

وی همچنین در خاتمه سخنان خود بیان داشت: واقعیت آن است که در بحث مقابله با شیوع کرونا بیشتر رسانه های کشور به دنبال خبررسانی هستند و شاید هم فکر می کردیم که ویروس کرونا یکی دو ماه بیشتر مهمان ما نیست و حال آن که دشمن از همین کرونا علیه نظام و انقلاب و فضای جامعه ما استفاده کرد و اینک به دنبال ضربه به اعتماد و امید مردم است.

ه به این که اقناع افکار عمومی به منظور جدیت بیش از پیش در امر مقابله با کرونا، جزو اصلی ترین مطالبات مقام معظم رهبری در برهه ی حساس کنونی است، اظهار داشت: مشکل جدی در این باره این است که متأسفانه راهبرد کلان و اساسی برای این قبیل موضوعات نداریم به طوری که هر کسی بر اساس ظن خود موضوع را پیش می برد و لذا فعالیت ها و رویکردها بیشتر سلیقه ای شده است.

وی با تأکید بر لزوم همسویی و هم افزایی در این باره افزود: اگر فعالیت و رویکرد صدا و سیما را در مساله کرونا از ابتدای شیوع این ویروس منحوس در کشورمان دنبال کنیم، به خوبی متوجه می شویم که عمدتاً تمرکز بر اطلاع رسانی بوده که مثلاً ماسک بزنید یا دست هایتان را مرتب شسته و ضدعفونی کنید و خبرگزاری ها و سایت های خبری نیز عمدتاً همین گونه بوده اند و حال آن که ما نیاز به کار جدی در زمینه اقناع افکار عمومی داریم و نه صرفاً اطلاع رسانی.

کارشناس و مدرس سواد رسانه ای همچنین با بیان این که بین خبررسانی و اقناع سازی تفاوت وجود دارد، گفت: ما بحثی داریم به اسم عملیات شناختی که ذهن مردم را در باره موضوعی تثبیت کنیم که این فرآیندی بلندمدت است و حتی با عملیات روانی که کوتاه مدت است نیز فرق دارد.

وی خاطرنشان کرد: در رسانه های جمعی آن چه مشاهده می کنیم، غالباً رویکرد خبری و اطلاع رسانی و نهایتاً عملیات روانی است و حال آن که ما در شرایط کنونی به شدت نیاز به اتخاذ رویکردهایی به منظور اقناع افکار عمومی داریم.

اسماعیلی همچنین با بیان این که مؤلفه های عملیات روانی و عملیات شناختی در تکنیک ها، هدف گذاری ها و به خصوص تولید پیام و محتوا متفاوت است، گفت: در بلندمدت هدف تأثیرگذاری مورد نظر بر ذهن مخاطب است و حال آن که سطوح اقناع در عملیات روانی کوتاه مدت و احساسی و زودگذر است و حال آن که در عملیات شناختی، رویکرد بیشتر استدلالی و تحلیلی است و لذا طولانی مدت هم می باشد.

وی ابراز داشت: نکته حائز اهمیت دیگر این که متاسفانه ما در بحث تولید محتوا ضعیف هستیم و حال آن که باید به گونه ای مفاهیم را به تولید محتوا تبدیل کنیم که که هم مردم بپسندند و هم این که در شناخت آن ها تأثیرگذار باشد؛ کاری که دشمن آن را خوب بلد است و این در حالی است که ما چه در فضای مجازی و چه رسانه های رسمی مثل صدا و سیما سناریوی لازم را برای این مهم در اختیار داریم و این مشکل جدی است.

وی افزود: از سویی در بحث آرایش رسانه ای باید همه رسانه های جمعی به اقتضای وظیفه ذاتی خود آرایش مناسب به خود را بگیرند و در رویکردی هماهنگ با یکدیگر به دنبال اقناع افکار عمومی باشند.

عضو هیئت مدیره انجمن مطالعات فضای مجازی حوزه علمیه قم با بیان این که دشمن در اهداف و راهبردهای خود از طریق تولید محتوای رسانه ای و نوع ارایه و عرضه آن ها به دنبال نااُمیدسازی مردم از آینده کشور و نظام است، گفت: مقام معظم رهبری در بیانات خویش بر لزوم حفظ و تقویت امید در بین مردم و نسل جدید تأکید دارند و این که بدانیم محوریت اصلی فعالیت های فرهنگی و رسانه ای دشمن ناظر به تردید افکنی در ذهن مخاطب است.

وی همچنین در خاتمه سخنان خود بیان داشت: واقعیت آن است که در بحث مقابله با شیوع کرونا بیشتر رسانه های کشور به دنبال خبررسانی هستند و شاید هم فکر می کردیم که ویروس کرونا یکی دو ماه بیشتر مهمان ما نیست و حال آن که دشمن از همین کرونا علیه نظام و انقلاب و فضای جامعه ما استفاده کرد و اینک به دنبال ضربه به اعتماد و امید مردم است.

برای ارسال دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا