اخبار

فضای مجازی، نقش همسریِ زنان را به چالش کشیده است

برگزیده استانی جشنواره علامه حلی گفت: امروز فضای مجازی، نقش های جنسیتی زنان به خصوص نقش همسریِ آنان را به چالش کشیده است.

حفیظه مهدیان در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری حوزه، با اشاره به این که مقاله وی با عنوان “تکنیک های اقناعی شبکه اجتماعی تلگرام در مقابله با نقش های جنسیتی زن” در جشنواره استانی علامه حلی سال جاری حائز رتبه دوم شده است، اظهار داشت: این مقاله در واقع بخشی از یک پروژه علمی و کتابی است که هم اکنون در دست چاپ می باشد و هدفم از نگارش آن، تحلیل و تبیین راهبردهای اقناع مخاطب در فضای مجازی آن هم به خصوص ناظر به نقش و جایگاه زن در خانواده بوده است.

عضو هیئت مدیره انجمن مطالعات فضای مجازی حوزه همچنین با اشاره به اینکه فضای‌مجازی، رسانه نوینی است که در مقیاسی عمیق و گسترده، توان تغییر فرهنگ و ارائه بازتعریف جدید از امور فرهنگی را دارد، گفت: یکی از مهم‌ترین شاخصه ها و مؤلفه‌های فرهنگی در کشور، نقش‌های جنسیتی و به‌خصوص نقش همسری زنان است که از سوی فضای‌مجازی به چالش کشیده شده است.

وی بیان داشت: این مقاله سعی دارد ابتدا با استفاده ازنظریات مربوطه، ماهیت فضای‌مجازی را فهم کند تا به‌تبع آن به این پرسش پاسخ دهد که فضای‌مجازی چگونه زنان را اقناع می کند تا از ایفای نقش‌هایی که تا کنون برعهده داشته‌اند سرباز زنند. بدین‌منظور پس از ارائه نظریات و تعریف مفاهیم، با استفاده از روش تحلیل‌مضمون، پیام‌های انتخابی از جامعه‌آماری تحلیل می‌شوند و مضامین اصلی فعالیت شبکه‌های تلگرام علیه نقش همسری زن استخراج می‌شود.

مهدیان همچنین افزود: یافته ها بر این است که این شبکه‌ها در دو حوزه «رفتار» و «اندیشه» سعی در تغییر مفهوم همسری هستند. در حوزه اندیشه بر مولفه‌های «خانه‌داری»، «تمکین»، «خیانت» و «جدایی» تمرکز دارند و سعی دارند در این چهارگانه، رفتار زنان را در خانواده تحت‌الشعاع قرار دهند.

وی همچنین گفت: این شبکه‌ها در حوزه اندیشه، بر «معناسازی فانتزی از زن»، «تحقیرآمیز بودن همسری»، «القای نابرابری» و «کلیشه ظالم بودن شوهر» تاکید دارند و سعی دارند با برساخت هویتی جدید از زن، زنان ایرانی را از نقش‌های جنسیتی که تا کنون در خانواده ایفا می‌کردند، بازدارند.

ن که مقاله وی با عنوان “تکنیک های اقناعی شبکه اجتماعی تلگرام در مقابله با نقش های جنسیتی زن” در جشنواره استانی علامه حلی سال جاری حائز رتبه دوم شده است، اظهار داشت: این مقاله در واقع بخشی از یک پروژه علمی و کتابی است که هم اکنون در دست چاپ می باشد و هدفم از نگارش آن، تحلیل و تبیین راهبردهای اقناع مخاطب در فضای مجازی آن هم به خصوص ناظر به نقش و جایگاه زن در خانواده بوده است.

عضو هیئت مدیره انجمن مطالعات فضای مجازی حوزه همچنین با اشاره به اینکه فضای‌مجازی، رسانه نوینی است که در مقیاسی عمیق و گسترده، توان تغییر فرهنگ و ارائه بازتعریف جدید از امور فرهنگی را دارد، گفت: یکی از مهم‌ترین شاخصه ها و مؤلفه‌های فرهنگی در کشور، نقش‌های جنسیتی و به‌خصوص نقش همسری زنان است که از سوی فضای‌مجازی به چالش کشیده شده است.

وی بیان داشت: این مقاله سعی دارد ابتدا با استفاده ازنظریات مربوطه، ماهیت فضای‌مجازی را فهم کند تا به‌تبع آن به این پرسش پاسخ دهد که فضای‌مجازی چگونه زنان را اقناع می کند تا از ایفای نقش‌هایی که تا کنون برعهده داشته‌اند سرباز زنند. بدین‌منظور پس از ارائه نظریات و تعریف مفاهیم، با استفاده از روش تحلیل‌مضمون، پیام‌های انتخابی از جامعه‌آماری تحلیل می‌شوند و مضامین اصلی فعالیت شبکه‌های تلگرام علیه نقش همسری زن استخراج می‌شود.

مهدیان همچنین افزود: یافته ها بر این است که این شبکه‌ها در دو حوزه «رفتار» و «اندیشه» سعی در تغییر مفهوم همسری هستند. در حوزه اندیشه بر مولفه‌های «خانه‌داری»، «تمکین»، «خیانت» و «جدایی» تمرکز دارند و سعی دارند در این چهارگانه، رفتار زنان را در خانواده تحت‌الشعاع قرار دهند.

وی همچنین گفت: این شبکه‌ها در حوزه اندیشه، بر «معناسازی فانتزی از زن»، «تحقیرآمیز بودن همسری»، «القای نابرابری» و «کلیشه ظالم بودن شوهر» تاکید دارند و سعی دارند با برساخت هویتی جدید از زن، زنان ایرانی را از نقش‌های جنسیتی که تا کنون در خانواده ایفا می‌کردند، بازدارند.

برای ارسال دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا